دانلود word سنجش تاثير استقرار مديريت دانش (KM) بر خلق اقيانوس آبي اداره کل استاندارد استان گيلان

لینک دانلود

دانلود word سنجش تاثير استقرار مديريت دانش (KM) بر خلق اقيانوس آبي اداره کل استاندارد استان گيلان دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود word سنجش تاثير استقرار مديريت دانش (KM) بر خلق اقيانوس آبي اداره کل استاندارد استان گيلان کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود word سنجش تاثير استقرار مديريت دانش (KM) بر خلق اقيانوس آبي اداره کل استاندارد استان گيلان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود word سنجش تاثير استقرار مديريت دانش (KM) بر خلق اقيانوس آبي اداره کل استاندارد استان گيلان :


سال انتشار : 1396تعداد صفحات :26

چکیده مقاله:

سازمان های پیشتاز و پیشرو که رهبری بازارهای جهانی را در دست دارند، آنهایی هستند که قادرند بیشترین، معتبرترین و به روزترین دانش بشری را در حوزه کسب و کارشان در اختیار بگیرند و از آن استفاده ی بهینه نمایند سازمانها برای بقا مجبور به تطابق با تغییرات محیط هستند. در این راستا فرهنگ فردی و سازمانی بعنوان یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار در روند تطابق با محیط نقش به سزایی دارد با توجه به اهمیت موضوع، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر استقرار مدیریت دانش بر خلق اقیانوس آبی در اداره کل استاندارد استان گیلان می پردازد. با توجه به مقدمه بالا گام نخستین در این پژوهش شناسایی و بیان مسیله آن می باشد که اهداف برمبنای آن تعیین شده و فرضیات تدوین گردیده اند، روش تحقیق این پژوهش توصیفی بوده، همچنین این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده است. محقق به منظور دستیابی به داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از پرسشنامه به عنوان ابزار گرد آوری اطلاعات استفاده نموده است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارشناسان اداره کل استاندارد استان گیلان به تعداد 81 نفر بوده بوده که محقق اقدام به نمونه گیری به تعداد 68 نفر کرده است. در این تحقیق با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون جهت و مقدار رابطه ی بین متغیرها و همچنین رگرسیون خطی میزان سهم و تاثیر متغیرهای پیش بین استقرار مدیریت دانش بر خلق اقیانوس آبی مشحص گردید. نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین میزان رابطه را بر متغیر خلق اقیانوس آبی متغیر ذخیره دانش با میزان 59/2 درصد داشته است. همچنین میزان تاثیر این متغیر بر متغیر ملاک نیز به میزان 77 درصد بوده است.

توضیحات بیشتر